Katalog Stron
   
 
  Przemówienie Prezesa PFS 
 

Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić piętnastolecie działalności  

Stowarzyszenia Ponadpartyjnego Forum Samorządowego.  

Przypomnijmy, iż nasze Stowarzyszenie powstało wiosną 1994 roku.  

Jego założycielami byli: p. Zbigniew Glanowski, p. Stanisław  

Lenartowicz, p. Zbigniew Dragan, p. Leszek Stróżyk, p. Lech Nowak oraz ja. 

    W skład Zarządu weszli założyciele Stowarzyszenia, a prezesem został p. Stanisław Lenartowicz. Terenem działania Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, jest województwo dolnośląskie, a siedzibą miasto Bielawa. Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia Ponadpartyjnego Forum Samorządowego jest podnoszenie poziomu życia miasta i regionu w aspekcie materialnym i kulturowym, w działaniach pragmatycznych zmierzających do rozszerzenia własności prywatnej i gospodarki rynkowej oraz umacniania demokracji, wolności i tolerancji. Forum realizuje swoje  cele poprzez uczestniczenie czynne i bierne w wyborach do władz samorządowych i państwowych. Reprezentuje członków Forum, ich interesy, potrzeby i postulaty wobec władz rządowych i samorządowych oraz innych organizacji. Forum dba o poziom etyki, o godność i solidarność członków. Prowadzi działalność szkoleniową i upowszechnia idee samorządności lokalnej. Wypowiada się w  sprawach publicznych, nawiązuje współpracę z organizacjami stawiającymi sobie podobne cele. Inspiruje działania na rzecz społeczności lokalnej. Władzami Forum są: walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas walnego zebrania członków w głosowaniu tajnym. 

    Mam zaszczyt być obecnym prezesem Zarządu Forum, natomiast członkami zarządu są: p. Leszek Stróżyk - wiceprzewodniczący, p. Zygmunt Kaczmarski - wiceprzewodniczący,  p. Izabela Sehn - Wójcik - sekretarz, p. Władysław  Kroczak - skarbnik oraz członkowie: panowie Wiesław Kaptur,  Jarosław Florczak, Bogdan Błaszczyk. 

   W pierwszym roku działalności stowarzyszenie zaangażowało się do  

wyborów do gminy i Rady Powiatu i w tym czasie odnieśliśmy  największy sukces wyborczy i zdobyliśmy 10 mandatów na 28 możliwych, a także 3 mandaty do Rady Powiatu. W zarządzie miasta  Stowarzyszenie reprezentowali: p. Zbigniew Rak jako burmistrz  Bielawy, p. Zbigniew Henke - zastępca, członkowie: Janusz  Cąber, Zbigniew Dragan i Andrzej Saczuk. Stowarzyszenie zaczęło  odgrywać istotną rolę w życiu miasta Bielawy i kształtowaniu rozwoju. Dzięki działalności uprzednio wymienionych osób udało się  wówczas wprowadzić w życie wiele inicjatyw, a wśród nich: wybudowano basen miejski "Aquarius", powołano Towarzystwo  Budownictwa Społecznego i rozpoczęto budowę wielorodzinnych  domów mieszkalnych, zrestrukturyzowano Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, powołując spółkę, uruchomiono  " Słoneczną  Szkołę" przy ul. Żeromskiego, rozbudowano szkołę nr 4 wraz z  wykonaniem sali gimnastycznej, wybudowano również salę  gimnastyczną w szkole nr 1, rozpoczęto pierwszy etap przebudowy drogi  Bielawa - Dzierżoniów. Od początku istnienia Stowarzyszenia nasi członkowie cieszyli się  społecznym zaufaniem i szacunkiem, o czym świadczą pełnione  przez nich różne funkcje w mieście i powiecie dzierżoniowskim.

Oprócz  reprezentacji radnych, funkcję przewodniczącego Rady pełnił p. Zbigniew Dragan, p. Leszek Stróżyk, który również w tej kadencji piastuje tę funkcję. W latach 1998-2002 członkiem  Zarządu Powiatu był p. Zbigniew Rak, a później był również starostą  powiatu.

   W latach 2003-2006 piastowałem funkcję wicestarosty dzierżoniowskiego, a p. Wiesław Kaptur w tym okresie  był członkiem Zarządu Powiatu. Należy podkreślić, że przez cały okres działania Stowarzyszenia nasi członkowie angażowali się w  lokalną politykę i mieli zawsze duży wpływ na funkcjonowanie regionu. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było współzałożenie  Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Przedstawiciele naszego Forum byli założycielami Platformy Obywatelskiej w mieście Bielawa i do dnia dzisiejszego kierują tą organizacją. 

   Nasze Stowarzyszenie jest organizatorem wielu działań pomocowych dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Coroczne charytatywne turnieje mikołajkowe swój dochód przekazują dla domów dziecka, Caritasu oraz dla chorych osób, będących w potrzebie wsparcia finansowego. Członkowie naszego Stowarzyszenia  wraz z mieszkańcami Bielawy ofiarnie ratowali  miasto podczas powodzi tysiąclecia. Dla upamiętnienia tych wydarzeń  ufundowaliśmy kamienny obelisk przy ul. Waryńskiego. Data wyryta  na tablicy pamiątkowej 19 lipca 1997 przypomina mieszkańcom Bielawy o solidarnym trudzie w powstrzymaniu wód Bielawicy i uchronieniu miasta przed zniszczeniem. W związku z powodzią w Kotlinie Kłodzkiej w czerwcu 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował pomoc i przygotował transport kołder, kompletów pościeli, konserw i 4 lipca przekazał mieszkańcom miejscowości Jaszkowa, której mieszkańcy ucierpieli najbardziej. Dary przekazano z prywatnych środków członków Forum. Nasi członkowie wielokrotnie przekazywali własne środki na zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz środki na rehabilitację osób pilnie potrzebujących. 

    Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za szlachetną postawę i za społeczne zaangażowanie. 

    W ramach rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców 

uruchomiliśmy w naszej siedzibie cotygodniowe dyżury, podczas których bezpłatnie udzielano porad prawnych. W tym miejscu  szczególne podziękowania należą się p. Józefowi Kosińskiemu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców naszego miasta uruchomiliśmy stronę internetową, na której informujemy o naszej pracy i działaniach. 

   Chciałbym podkreślić, że zawsze pielęgnowaliśmy ducha patriotyzmu i tradycji chrześcijańskiej i dlatego zawsze uczestniczymy w uroczystościach państwowych i kościelnych.  

   W tym szczególnie uroczystym dniu mam okazję podziękować  wszystkim moim koleżankom i kolegom za zaangażowanie, poświęcony czas i niespożyte siły. Poparcie społeczne, jakim cieszy  się nasze Stowarzyszenie mobilizuje nas do dalszych działań dla  dobra nas wszystkich. 

  Życzę Wam, szanowne koleżanki i koledzy, dalszego zapału w pracy  

społecznej, satysfakcji z jej rezultatów, a także sukcesów i radości osobistych, by wasze szczęście mogło udzielać się innym.    

 

„ Owoce dojrzewają dzięki słońcu, ludzie dzięki szczęściu.   

O szczęście należy walczyć - prawdą, dobrem i mądrością. „


Bielawa 23.06.2010 rok
Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO