Katalog Stron
   
 
  20-lecie Ponadpartyjnego Forum Samorządowego
Spotykamy się dzisiaj w gronie członków Stowarzyszenia Ponadpartyjnego Forum Samorządowego i sympatyków naszego stowarzyszenia w 20 rocznicę jego powstania. Jest to wyjątkowa rocznica, ponieważ jesteśmy najdłużej działającą organizacją w stażu lokalnej polityki. Nasze miasto w tym roku obchodziło 90-tą rocznicę nadania praw miejskich, a więc 20 lat to jest okres jednej piątej historii naszego miasta.
Przypominam, że nasze stowarzyszenie powstało wiosną 1994 roku. Jego założycielami byli : pan Zbigniew Glanowski, pan Stanisław Lenartowicz, pan Janusz Cąber, pan Zbigniew Dragan, pan Tadeusz Derenowski i pan Lech Nowak. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli członkowie – założyciele oraz pan Henryk Piszczatowski. Prezesem Forum został Stanisław Lenartowicz. Terenem działania stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest województwo dolnośląskie, a siedzibą miasto  Bielawa. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia P.F.S jest podnoszenie poziomu życia miasta i regionu w aspekcie materialnym i kulturowym. Forum realizuje swoje cele poprzez uczestniczenie czynne i bierne w wyborach do władz samorządowych i państwowych. Reprezentuje również członków Forum ich interesy, potrzeby i postulaty wobec władz rządowych i samorządowych oraz innych organizacji. Forum dba o poziom etyki, o godność i solidarność członków. Wypowiada się w sprawach publicznych, nawiązuje współpracę z organizacjami stawiającymi sobie podobne cele. Inspiruje działania na rzecz społeczności lokalnej. Władzami Forum są: walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński. Kadencja władz Forum trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas walnego zebrania członków w głosowaniu tajnym.

Mam zaszczyt być obecnym prezesem zarządu Forum, natomiast członkami zarządu są : pan Leszek Stróżyk – wice przewodniczący, pan Zbigniew Kaczmarski – wice przewodniczący, pan Władysław Kroczak – skarbnik oraz członkowie : pan Wiesław Kaptur, pan Jarosław Florczak, pan Bogdan Błaszczyk. W pierwszym roku działalności stowarzyszenie zaangażowało się do wyborów do gminy i rady powiatu i w tym czasie odnieśliśmy największy sukces wyborczy. Zdobyliśmy 10 mandatów na 28 możliwych a także 3 mandaty do rady powiatu. W zarządzie miasta Bielawy stowarzyszenie reprezentowali pan Zbigniew Rak jako burmistrz Bielawy, pan Zbigniew Henke jako zastępca i członkowie – Janusz Cąber, Zbigniew Dragan i Andrzej Saczuk. Stowarzyszenie zaczęło odgrywać istotną rolę w życiu miasta Bielawy, kształtowaniu i rozwoju. Dzięki naszej działalności udało się wówczas wprowadzić w życie wiele inicjatyw, a wśród nich wybudowano basen miejski Aquarius, powołano Towarzystwo Budownictwa Społecznego i rozpoczęto budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zrekonstruowano Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych powołując spółkę, uruchomiono słoneczną szkołę przy ul. Żeromskiego, rozbudowano szkołę nr 4 wraz z wykonaniem sali gimnastycznej, wybudowano również salę gimnastyczną w szkole nr 1, rozpoczęto pierwszy etap przebudowy drogi Bielawa-Dzierżoniów. Od początku istnienia stowarzyszenia nasi członkowie cieszyli się społecznym zaufaniem i szacunkiem o czym świadczą pełnione przez nich różne funkcje w mieście i powiecie Dzierżoniowskim. Oprócz reprezentacji radnych funkcje przewodniczącego pełnił pan Zbigniew Dragan, pan Leszek Stróżyk, który również w tej kadencji jest przewodniczącym rady. W latach 1998-2002 członkiem zarządu powiatu był pan Zbigniew Rak, a później był również starostą powiatu. W latach 2003-2006 piastowałem funkcję wice starosty powiatu dzierżoniowskiego, a pan Wiesław Kaptur  w tym okresie był członkiem zarządu powiatu. Należy podkreślić, że przez cały okres działania stowarzyszenia nasi członkowie angażowali się w lokalną politykę i mieli zawsze duży wpływ na funkcjonowanie regionu. Nasze stowarzyszenie było i jest organizatorem wielu działań pomocowych dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Coroczne charytatywne turnieje mikołajkowe swój dochód przekazują dla domów dziecka Caritasu oraz dla chorych osób będących w potrzebie wsparcia finansowego. Ponad to informuję, że członkowie naszego stowarzyszenia prywatnymi środkami angażowali się w pomoc dla osób potrzebujących jak również fundowali nagrody dla bielawskich uczniów. Członkowie Naszego stowarzyszenia wraz z mieszkańcami Bielawy ofiarnie ratowali nasze miasto podczas powodzi tysiąclecia. Dla upamiętnienia tego wydarzenia ufundowaliśmy kamienny obelisk przy ulicy Waryńskiego data wyryta na tablicy pamiątkowej - 19 lipca 1997 przypomina mieszkańcom Bielawy o solidarnym trudzie włożonym w powstrzymanie wód Bielawicy i uchronieniu miasta przed zniszczeniem. W związku z powodzą w kotlinie kłodzkiej w czerwcu 2009 roku zarząd stowarzyszenia zorganizował pomoc materialną i przygotował transport kołder, kompletów pościeli, a także konserw i 4 lipca przekazał mieszkańcom miejscowości Jaszkowa, której to mieszkańcy ucierpieli najbardziej. Dary przekazano z prywatnych środków członków. Nasi członkowie wielokrotnie przekazywali własne środki na zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz środki na rehabilitację osób pilnie potrzebujących. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za szlachetną postawę i społeczne zaangażowanie. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców naszego miasta uruchomiliśmy stronę internetową, na której to informujemy o naszej pracy i działaniach. Chciałbym podkreślić, że zawsze pielęgnowaliśmy ducha patriotyzmu i tradycji chrześcijańskiej i dlatego zawsze uczestniczymy w uroczystościach państwowych i kościelnych. W tej kadencji również nasi członkowie pełnią znaczące funkcje w radach miejskich i powiatowych. Pan Leszek Stróżyk jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Bielawie, pan Władysław Kroczak- Honorowy Obywatel Miasta Bielawy jest przewodniczącym klubu radnych naszego stowarzyszenia i przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miasta, pan Jarosław Florczak, pan Bartosz Skwara, pan Mariusz Urbanowicz są radnymi koalicji rządzącej i swoją postawą i pracą dobrze reprezentują interesy naszych mieszkańców. Pan Wiesław Kaptur jest radnym rady powiatu dzierżoniowskiego i przewodniczącym klubu radnych stowarzyszenia forum. Mając tak wspaniałą historię szeroko opisaną na naszej stronie internetowej zdecydowaliśmy również w nadchodzących wyborach samorządowych zgłosić naszych kandydatów na listy wyborcze do rady miasta i powiatu. Wyłonimy również naszego kandydata na burmistrza miasta Bielawy i przedstawimy walnemu zebraniu do zaakceptowania. W tym szczególnie uroczystym dniu mam okazję podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za zaangażowanie, poświęcony czas i niespożyte siły. Poparcie społeczne jakim cieszy się nasze Stowarzyszenie mobilizuje nas do dalszych działań dla dobra nas wszystkich.

Życzę Wam – szanowne koleżanki i koledzy dalszego zapału do  pracy społecznej, satysfakcji z jej rezultatów, a także sukcesów i radości osobistych. Niech dzisiejsze jubileuszowe spotkanie zorganizowane przez zarząd stowarzyszenia będzie dla państwa serdecznym spotkaniem nie tylko jako członków forum ale jako przyjaciół mających wspólne cele, wspomnienia i pomysły na dalszą współpracę. 
                                                                                         prezes P.F.S - Janusz CąberBielawa

Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO