Katalog Stron
   
 
  Kandydaci do Rady Miasta Bielawa - Okręg III
Kandydaci do Rady Miasta Bielawa - Okręg III


1. Perek Ryszard Zbigniew lat 52
- żonaty. Jego dumą jest syn – oficer marynarki handlowej. Wieloletni działacz opozycji. Długoletni pracownik Zespołu Prewentorium w Bielawie. Aktywny społecznik, szczególnie zaangażowany w pomoc dla biednych dzieci z rodzin wielodzietnych. Swoje doświadczenia z pracy zawodowej, społecznej oraz z pracy Radnego obecnej kadencji chciałby przenieść na konkretne działania mające na celu poprawę warunków życia i startu zawodowego młodych ludzi w Bielawie. Radny – członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania i Komisji Budżetu i Finansów. Chce podzielić się swoją wiedzą dla dobra mieszkańców miasta.


2. Skwara Bartosz lat 29
- doktor prawa, prawnik i człowiek nauki. Autor książki poświęconej zasadom tworzenia prawa i ok. 20 artykułów naukowych. Obecnie pisze rozprawę habilitacyjną starając się o profesurę. Jest wykładowcą Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz uczelni wyższych Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Poznania. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej dla najzdolniejszych młodych naukowców. W 2010 roku został ekspertem prawnym warszawskiej Fundacji Batorego w programie „Masz głos – masz wybór”. Program ma na celu zagwarantowanie wyborcom dostępu do bezpłatnych porad prawnych dotyczących tegorocznych wyborów samorządowych. Doświadczenie prawnika i wykładowcy pozwala mu na aktywne działanie na rzecz miasta. Jako Radny Rady Miejskiej Bielawy jest współautorem obowiązującego Statutu Miasta Bielawa, jednego z najważniejszych aktów prawnych naszego miasta. W obecnej kadencji przewodniczy pracom Komisji Budżetu i Finansów.


3. Wieczorek Roman Franciszek  lat 47
- urodziłem się w Bielawie. Mam żonę Elżbietę i dwie córki.
Ukończyłem studia: Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Zarządzanie Oświatą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Na moje doświadczenie zawodowe składa się praca w Z.P.B. „Bielbaw” S.A.
na stanowiskach od robotnika do kierownika. Zdobyłem doświadczenie jako związkowiec, najbardziej cenię sobie prace w Zarządzie Funduszu Pomocy Bezrobotnym we Wrocławiu.
Prowadziłem zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą, zajmuję się pracą w projektach Unijnych „Dać szansę” OPS Bielawa, „Dobry wybór na starcie” Instytut Charakterologii Wrocław
Społecznie pracuję w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, które prowadzi Zespół Szkół Społecznych
w Bielawie. Pełnię funkcję Prezesa Koła w Bielawie i członka Głównej komisji rewizyjnej STO we Warszawie
W Radzie Miejskiej chcę wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie dla lepszym rozwoju miasta i stworzenia warunków do godnego życia jego mieszkańców
Zapraszam do mądrego wyboru w dniu 21.11.2010
A tym wszystkim, którzy oddadzą na mnie swój głos, dziękuję.


4. Szewczyk Czesław Franciszek lat 48
- żonaty. Dwie córki. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Administracja. W trakcie – Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi. Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.
Realizuje maksymę „W zdrowym ciele zdrowy duch” zawodowo i społecznie czynnie uczestniczy w rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta. Organizator imprez i zawodów sportowych na terenie miasta. Ceni rzetelność, pracowitość i uczciwość. Nie jest obojętny na problem innych ludzi.


5. Skowronek Grzegorz Andrzej lat 38
Jedność Rzemieślniczo - Kupiecka
- z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym oraz zdobyłem nowe kwalifikacje w zawodzie cukiernika. Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie w celu uzyskania dyplomu mistrzowskiego w nowym zawodzie oraz umożliwienia kształtowania się w wyższych szkołach zawodowych. Pracując razem z ojcem prowadziłem samodzielnie transport ciężarowy. Obecnie rozpoczynam działalność gospodarczą w branży cukierniczo – piekarskiej na terenie miasta Bielawy. Jestem członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz członkiem Jedności Rzemieślniczo – Kupieckiej. Jestem żonaty. Żona Karolina pracuje we Wrocławskiej Strefie Ekonomicznej. Syna Krystiana lat 20 przysposabiam do zawodu swojej działalności, drugi syn Kamil jest uczniem Gimnazjum. Jesteśmy mieszkańcami Bielawy.


6. Majcher Artur Tomasz lat 31


7. Niemczyk Dariusz Andrzej lat 51


8. Kaczmarek Krzysztof Paweł lat 24
- informatyk, świeżo upieczony mąż i ojciec. Energiczny i otwarty na innych.
Rozumie potrzeby i problemy młodych ludzi i ich chce reprezentować w Radzie Miasta Bielawa. Chce by nam młodym żyło się inaczej, lepiej, normalnie.


9. Drażner Adam Józef lat 60
 Żonaty, jeden syn. Inspektor nadzoru budowlanego. Dawniej kierownik działu technicznego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obecnie, wraz z żoną, prowadzi działalność gospodarczą. Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wolność”. Bezpartyjny. Zaangażowany w działalność na rzecz Bielawy, wrażliwy na problemy jej mieszkańców. Pragnie usprawnić aktywizację gospodarczą i propagować rozwój turystyki.

10. Przychodniak Mirosław Jerzy lat 64
- Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka
- wychowywałem się i kształciłem w Bielawie oraz w Wałbrzychu, gdzie zdobyłem zawód górnika. Pracowałem w kopalni a później w Z.R. „DIORA” w Dzierżoniowie na różnych stanowiskach. Pracowałem również z młodzieżą, w strukturach OHP. Po zwolnieniach grupowych w DIORZE prowadziłem własną działalność gospodarczą – rękodzielnictwo artystyczne w szkle. Obecnie jestem na emeryturze. Zdobyłem również uprawnienia doradcy ubezpieczeniowego. Jestem członkiem Jedności Rzemieślniczo – Kupieckiej.
 Żona z zawodu nauczycielka, obecnie na emeryturze. Syn również nauczyciel – mgr. germanistyki. Pracuje w Bielawskim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Córka – absolwentka studium turystycznego.
W swojej działalności Radnego będę dążył do rozwoju przedsiębiorczości w rzemiośle i kupiectwie w naszym mieście.
Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO