Katalog Stron
   
 
  Honorowy Obywatel Bielawy
Podczas ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji Rady Miejskiej Bielawy, podjęto uchwały nadające tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa księdzu Marianowi Kopko oraz Władysławowi Kroczakowi.
Przyznanie tych zaszczytnych tytułów ma związek przede wszystkim z przypadającym w tym roku 30-leciem „Solidarności”.
Akty nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielawa zostaną wręczone podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Bielawy.


Uzasadnienie do wniosku o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielawa, pod którym podpisało się
800 mieszkańców Bielawy
Pan Władysław Kroczak urodził się 22 stycznia 1952 roku w Bielawie, w rodzinie, której losy zawsze były związane z walką o wolną Polskę. Dla wszystkich członków rodziny, losy kraju były zawsze priorytetem, i tak zostało do dziś.

Dziesięcioosobowa rodzina ze strony ojca została zesłana na pięć lat na Syberię, gdzie z wycieńczenia zginęły cztery osoby, w tym dziadkowie pana Władysława, natomiast stryjowie byli żołnierzami Armii Krajowej, którzy walczyli w obronie Lwowa. Spuścizna po dziadach została wpojona dzieciom, a one przekazują ją dalej.

Pan Władysław Kroczak rozpoczął naukę, w wieku sześciu lat, w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielawie, którą zakończył mając lat trzynaście. Następnie uczęszczał do Radiotechnikum w Dzierżoniowie. Po zakończeniu nauki, podjął pracę w Z.U.T.S. "BESTER", gdzie pracował do 1983 roku. W międzyczasie założył rodzinę. Obecnie jest wspaniałym mężem, dumnym ojcem trzech synów i dziadkiem trojga wnucząt.

W sierpniu 1980 roku gdy przez Polskę przeszedł protest społeczny, Pan Władysław bierze w nim czynny udział. Wraz z kolegami stanął na czele Komitetu Strajkowego w zakładzie. Protest trwa do 1 września 1980 roku. Był to najdłuższy okres protestu załogi "Besteru" na terenie powiatu Dzierżoniowskiego. Po skończeniu protestu przyszedł czas na budowę społeczeństwa obywatelskiego. W okresie tym załoga "Besteru" obdarzyła zaufaniem Pana Władysława, wybierając go na przewodniczącego Związku "Solidarności". Jako przewodniczący związku daje się poznać jako bardzo dobry organizator w zakresie poprawy warunków pracy załóg. 14 grudnia 1981 przyszedł czas na następny egzamin z odpowiedzialności społecznej. Pan Władysław staje na czele Komitetu Strajkowego załogi "Besteru", nie przestraszył się zapowiedzianych ostrych sankcji w radiu i telewizji - jako członek i przewodniczący związku spełnił obietnice, które składał przy przyjmowaniu przewodniczącego związku "Solidarność" w Z.U.T.S "Bester". W czasie stanu wojennego działalność Pana Władysława nie była bierna. Wychowany w duchu patriotyzmu, jego zaangażowanie w życie społeczne zmuszały do działania, wraz z grupą kolegów zaczął organizować czynny opór. Organizował druk oraz kolportaż gazetki związkowej oraz uruchomił dwukrotnie działalność radia solidarność na naszym terenie. Ta aktywność Pana Władysława i jego kolegów zmusiła władzę do zastosowania działań represyjnych. Nie wiedząc kto drukuje i kolportuje gazetkę zastosowano represje w stosunku do działaczy związkowych, zaczęły się zatrzymania, rewizje w domach i pracy oraz zwolnienia z pracy. Takie represje zastosowano w stosunku do Pana Władysława i w roku 1983 został zwolniony z pracy. Nie mogąc znaleźć pracy na terenie naszego powiatu zajął się działem specjalnym produkcji rolnej aby utrzymać rodzinę. Działalność opozycyjną prowadził w dalszym ciągu zgodnie ze swoim sumieniem.

W międzyczasie odbył 2 letnią służbę wojskową, w tym szkołę podoficerską dowódców drużyn samochodowych, którą ukończył ze stopniem kaprala.

Przez pięć lat był przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1. Wniósł duży wkład w rozwój i wyposażenie szkoły oraz w sprzęt dydaktyczny, bowiem dzięki społecznemu zaangażowaniu uczestników imprez, które organizował, udało się wyposażyć salę komputerową dla uczniów. Zabiegał również o wybudowanie sali gimnastycznej przy obecnym Gimnazjum nr 1 w Bielawie, którą to po wielu zabiegach udało się w końcu wybudować. Przez 2 lata był także przewodniczącym Rady Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie, gdzie pomagał przy pracach i organizacji pracy szkoły.

Obecnie jest radnym Rady Miejskiej Bielawy. Funkcję tę pełni już drugą kadencję. W obecnej kadencji piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Ponadpartyjnego Forum Samorządowego, z ramienia którego został radnym. Do stowarzyszenia należy już siedem lat. W tym czasie, m.in. za sprawą Pana Władysława wykonano wiele prac na rzecz społeczności lokalnej. "Turniej Mikołajkowy", z którego dochody przekazywane są na lokalne Domy Dziecka, organizowany przez członków Stowarzyszenia można już zaliczyć do imprez cyklicznych, bowiem odbył się już jedenaście razy. Działa także w zarządzie Zapaśniczego Klubu Sportowego Bielawianka na rzecz dzieci i młodzieży, dbając o ich rozwój.

Pan Kroczak został wybrany Przewodniczącym Rady Parafialnej w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Bielawie. Obecnie praca na jej rzecz, to dla niego priorytet. Jest to młoda parafia, mająca wiele potrzeb, z których najistotniejszą jest budowa kościoła. Wraz z członkami parafii stara się pozyskać środki na ten cel poprzez organizowanie imprez i festynów parafialnych. Pan Władysław jest również Przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Europejskie Gospodynie i Europejscy Gospodarze". Wspólnie z członkami Stowarzyszenia podjęli starania, by uratować zaniedbany i zadłużony Dom Ludowy, który chcą odbudować i reaktywować do dawnej świetności. Celem działalności Stowarzyszenia jest przede wszystkim integracja i uaktywnienie społeczności z Dolnej Bielawy, pomoc i wsparcie rodzinom ubogim oraz zwalczanie patologii społecznej poprzez wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań.

Praca na rzecz miasta to ogromna część życia pana Władysława Kroczaka. Jest człowiekiem pogodnym, uczciwym i szczerym, otwartym na dobro i los człowieka oraz jego otoczenie. Pomimo wielu obowiązków zawodowych, potrafi znaleźć czas, aby oddać się pracy na rzecz lokalnego środowiska. Swoim postępowaniem zawsze dawał i daje przykład, jak można krzewić postawę patriotyzmu i miłości do swojego miasta.

Opisana wyżej obywatelska postawa pana Władysława Kroczaka, oddanie rodzinnemu miastu oraz działania na jego rzecz w pełni kwalifikują jego osobę do uzyskania Tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Bielawa. 
 
Bielawa 06.07.2010 r.


Wywiad z radnym Rady Miejskiej Bielawy - p. Władysławem Kroczak 
----->    www.tvsudecka.pl/material/video/4908                       .
Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO